فیش پرینتر
برند و سازنده کالامحدوده قیمت مورد نظر(تومان)
مقایسه
فیش پرینتر آکسیوم RP328
فیش پرینتر آکسیوم RP328
۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان
مقایسه
مقایسه
فیش پرینتر رمو RP-2008
فیش پرینتر رمو RP-2008
۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان
مقایسه
مقایسه
فیش پرینتر اسکار POS88C
فیش پرینتر اسکار POS88C
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
مقایسه
مقایسه
فیش پرینتر رمو RP-300
فیش پرینتر رمو RP-300
۲,۲۶۶,۰۰۰ تومان
مقایسه
فیش پرینتر سی بن CR-B830B
فیش پرینتر سی بن CR-B830B
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مقایسه
فیش پرینتر دلتا T70
فیش پرینتر دلتا T70
۲,۵۲۵,۰۰۰ تومان
مقایسه
فیش پرینتر دلتا T80
فیش پرینتر دلتا T80
۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان
مقایسه
مقایسه