کاغذ خردکن
برند و سازنده کالا


محدوده قیمت مورد نظر(تومان)
مقایسه
کاغذخرد کن فلوز LX211
کاغذخرد کن فلوز LX211
۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
مقایسه
کاغذ خرد کن فلوز 46Ms
کاغذ خرد کن فلوز 46Ms
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مقایسه
کاغذخردکن فلوز LX221
کاغذخردکن فلوز LX221
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
مقایسه
کاغذ خردکن نیکیتا SD-9522
کاغذ خردکن نیکیتا SD-9522
۱۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
مقایسه
مقایسه
کاغذخردکن فلوز AutoMax 600M
کاغذخردکن فلوز AutoMax 600M
۲۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان
مقایسه
کاغذ خردکن فلوز 550C
کاغذ خردکن فلوز 550C
۲۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
مقایسه
مقایسه
مقایسه
مقایسه
مقایسه