برند و سازنده کالا


محدوده قیمت مورد نظر(تومان)
مقایسه
اسکنر پلاستک OpticBook A300 Plus
اسکنر پلاستک OpticBook A300 Plus
لطفا تماس بگیرید
مقایسه
اسکنر دستی اپسون ES-60W
اسکنر دستی اپسون ES-60W
لطفا تماس بگیرید
مقایسه
اسکنر دستی ماستک H610
اسکنر دستی ماستک H610
لطفا تماس بگیرید
مقایسه
اسکنر ماستک P3600 A3 PRO
اسکنر ماستک P3600 A3 PRO
لطفا تماس بگیرید
مقایسه
اسکنر ماستک iDocScan D20
اسکنر ماستک iDocScan D20
لطفا تماس بگیرید
مقایسه
اسکنر کانن CanoScan LIDE 400
اسکنر کانن CanoScan LIDE 400
لطفا تماس بگیرید
مقایسه