برند و سازنده کالا

محدوده قیمت مورد نظر(تومان)
مقایسه
مقایسه
اسکنر بایگانی Avision -AD250
اسکنر بایگانی Avision -AD250
۲۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان
مقایسه
اسکنر اسناد برادر ADS-2600W
اسکنر اسناد برادر ADS-2600W
۲۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مقایسه
اسکنر بایگانی کداک S2070
اسکنر بایگانی کداک S2070
۲۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
مقایسه
اسکنر کداک KODAK I2420
اسکنر کداک KODAK I2420
۲۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان
مقایسه
مقایسه
مقایسه
مقایسه
مقایسه
اسکنر اسناد برادر ADS-3600W
اسکنر اسناد برادر ADS-3600W
۳۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
مقایسه
اسکنر اسناد پلاستک T300
اسکنر اسناد پلاستک T300
۳۵,۲۶۰,۰۰۰ تومان
مقایسه