پیشنهادهای شگفت انگیز


دستگاه کپی شارپ  AR-X202

دستگاه کپی شارپ AR-X202

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ویدئو پروژکتور اپسون  Epson U42

ویدئو پروژکتور اپسون Epson U42

۲۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دستگاه کپی کانن  IR-2530

دستگاه کپی کانن IR-2530

۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مانیتور صنعتی مدل SAMSUNG PM55H

مانیتور صنعتی مدل SAMSUNG PM55H

۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ویدئو پروژکتور بنکیو MX550

ویدئو پروژکتور بنکیو MX550

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دستگاه کپی چندکاره کانن 2206

دستگاه کپی چندکاره کانن 2206

۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویدئو پروژکتور اپسون EB-535W

ویدئو پروژکتور اپسون EB-535W

۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ویدئو پروژکتور  پاناسونیک PT-LW375

ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LW375

۱۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
برد هوشمند پروگرس مدل  PROGRESS P82-IR10

برد هوشمند پروگرس مدل PROGRESS P82-IR10

۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ویدئو پروژکتور اپسون EB-536Wi

ویدئو پروژکتور اپسون EB-536Wi

۳۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مانیتور صنعتی ال جی LG 65SM5D

مانیتور صنعتی ال جی LG 65SM5D

۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویدئو پروژکتور لیزری اپسون EB-L510U

ویدئو پروژکتور لیزری اپسون EB-L510U

۷۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویدئو پروژکتور اپسون EB-2165W

ویدئو پروژکتور اپسون EB-2165W

۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ویدئو پروژکتور بنکیو MH550

ویدئو پروژکتور بنکیو MH550

۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
برد هوشمند پروگرس P-IFP65

برد هوشمند پروگرس P-IFP65

۵۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان