لیبل پرینتر
محدوده قیمت مورد نظر(تومان)
مقایسه
مقایسه
مقایسه
مقایسه
مقایسه
لیبل پرینتر زبرا  zt230 203dpi
لیبل پرینتر زبرا zt230 203dpi
۴۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
مقایسه
مقایسه
مقایسه
لیبل پرینتر زبرا  ZT230 300dpi
لیبل پرینتر زبرا ZT230 300dpi
۸۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان
مقایسه
مقایسه
مقایسه
لیبل پرینتر زبرا ZD500R 203dpi
لیبل پرینتر زبرا ZD500R 203dpi
۱۲۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
مقایسه
لیبل پرینتر زبرا ZD500R 300dpi
لیبل پرینتر زبرا ZD500R 300dpi
۱۳۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان