محدوده قیمت مورد نظر(تومان)
مقایسه
مقایسه
مقایسه
پرینتر سوزنی اپسون PLQ-30
پرینتر سوزنی اپسون PLQ-30
۱۵,۷۶۰,۰۰۰ تومان
مقایسه
مقایسه
مقایسه
پرینتر سوزنی اپسون Epson DFX-9000
پرینتر سوزنی اپسون Epson DFX-9000
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
مقایسه
مقایسه