ویدئو پروژکتور
محدوده قیمت مورد نظر(تومان)
مقایسه
ویدئو پروژکتور اپسون EH-TW5650
ویدئو پروژکتور اپسون EH-TW5650
۳۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مقایسه
مقایسه
مقایسه
ویدئو پروژکتور اپسون EB-536Wi
ویدئو پروژکتور اپسون EB-536Wi
۳۸,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۳۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مقایسه
مقایسه
مقایسه
مقایسه
ویدئو پروژکتور اپسون EB-2265U
ویدئو پروژکتور اپسون EB-2265U
۵۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مقایسه
مقایسه
ویدئو پروژکتور لیزری اپسون EB-L510U
ویدئو پروژکتور لیزری اپسون EB-L510U
۶۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مقایسه
مقایسه
ویدئو پروژکتور لیزری اپسون EB-L610U
ویدئو پروژکتور لیزری اپسون EB-L610U
۹۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سنجش رضایتمندی